klasa zawodowa III 11-15.05.20r.

Drukuj

Zadania 12.05.2020r.

Zawodowa KL. III

29 Temat: Działalność organizacji pozarządowych. (s. 154- 159)

Odpowiedz na pytania w zeszycie.

  1. Przedstaw główne cele organizacji międzynarodowych:

a)    Międzynarodowy Czerwony Krzyż

b)    Amnesty International

c)    KOR

d)    Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

e)    Komitet Helsiński

2. Wydarzenia ze świata- POZYTYWNE