Spotkanie miko?ajkowe w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym

Drukuj

O radosny, przed?wi?teczny nastrj zadba? tak?e szkolny zesp? ?Flamaster? prezentuj?c miko?ajkowe ta?ce. Na zako?czenie spotkania wszystkie dzieci ma?e i du?e otrzyma?y obrazki ze ?wi?tym Miko?ajem od ksi?dza proboszcza, a tak?e drobne upominki. Bo przecie? najwa?niejsze jest dostrze?enie drugiego cz?owieka, ma?y gest,odruch serca.