Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

NASZA SZKO?A CZYTA DZIECIOM - Justyna Steczkowska

poniedziałek, 01 listopada 2010 21:54 Admin-RD
Drukuj

Kolejny wyj?tkowy go?? w naszej szkole. Do naszego O?rodka przyjecha?a znana piosenkarka p. Justyna Steczkowska, aby spotka? si? z dzie?mi oraz przeczyta? im opowiadanie o Kubusiu Puchatku pt. Za du?o miodku?. Spotkanie oby?o si? 15 pa?dziernika i mia?o charakter integracyjny, poniewa? zaproszono rwnie? uczniw z kl.III ze Szko?y Podstawowej nr1. To ju? kolejne takie spotkanie w O?rodku, ktre zwi?zane jest z realizowanym przez szko?? programem Nasza szko?a czyta dzieciom, zainspirowanym kampani? Fundacji ABC Ca?a Polska czyta dzieciom?. Dzieci wys?ucha?y rwnie? bajki O rybaku i z?otej rybce? w wykonaniu p. Ryszarda Dury oraz wzi??y udzia? w rysunkowych kalamburach odgaduj?c tytu?y znanych wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy. Piosenkarka by?a g??boko poruszona i szcz??liwa, ?e mog?a przeczyta? dzieciom bajk? oraz za?piewa? razem z nimi piosenk?. Stworzy?a wyj?tkowy klimat tego spotkania skupiaj?c uwag? wszystkich dzieci nawet tych z wi?kszymi problemami rozwojowymi. Nale?y podkre?li?, ?e w szkole czytali ju? oprcz naszych wspania?ych nauczycieli i pracownikw, znani i lubiani: Mieczys?aw Hryniewicz, Ma?gorzata Ko?uchowska oraz wicestarosta J?drzej Schubert. Organizatorkami by?y: Dagmara Wi?niewska, Katarzyna Wittchen oraz Monika Molik.{gallery}10_11/10_14{/gallery}