Andrzej Grabowski czyta? naszym dzieciom...

Drukuj

Na marcowe spotkanie z uczniami Specjalnego O?rodka Szkolno ? Wychowawczego przyby? pan Andrzej Grabowski wraz z ?on?. W ramach programu ,,Nasza szko?a czyta dzieciom? znany aktor przedstawi? w?asn? interpretacj? wiersza J.Tuwima pt. ,,Lokomotywa?. W zabawie wzi?li udzia? tak?e uczniowie trzeciej klasy Szko?y Podstawowej nr 1, zaproszeni na wsplne spotkanie. Najm?odsze dzieci wraz z pani? Anit? Grabowsk? pomog?y zilustrowa? tre?? wiersza. Uzupe?nieniem czytania by?y wierszowane zagadki ukryte w tajemniczych pude?kach. Wybrani przez pana Andrzeja nauczyciele odczytywali fragmenty wierszy, a uczniowie odgadywali ich tytu?y na podstawie rekwizytw. Podczas spotkania zaprezentowano zwyci?zcw konkursu literackiego, organizowanego przez szkoln? gazetk? ,,Echo?, ktrym nagrody ksi??kowe wr?czy? pan Grabowski. I tym razem nie zabrak?o pami?tkowych zdj?? z zaproszonym go?ciem, ktry w?a?nie dla naszych wychowankw przyby? z Warszawy.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4