"Poniedzia?kowe przedpo?udnie z Jackiem Rozenkiem"

Drukuj

Kolejny ju? raz ma?e i du?e dzieciaki z O?rodka sp?dzi?y szkolne przedpo?udnie z fantastycznym, znanym cz?owiekiem, ktry z dobrego serca pokona? kilkaset kilometrw, z niezwyk?? fantazj? przeczyta? opowiadanie o ??wiku Franklinie, wci?gaj?c s?uchaczy w bajeczny ?wiat wyobra?ni. Najlepiej bawili si? najm?odsi uczniowie, ktrzy z ogromnym zaanga?owaniem s?uchali i odpowiadali na pytania zadawane przez go?cia. Pan Jacek Rozenek... aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, odwiedzi? 16 wrze?nia nasz? szko?? i zauroczony dzieciakami, magicznym spotkaniem obieca?, ?e przyjedzie do nas znw.