Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

"Tydzie? czytania dzieciom"

piątek, 14 czerwca 2013 08:30 Dagmara Wi?niewska
Drukuj

Tegoroczny program realizowany w szkole podstawowej zako?czy? si? wyj?tkowym Tygodniem, podczas ktrego ka?dego dnia odbywa?y si? ksi??kowe spotkania. W dniach od 10 do 14 czerwca 2013 roku, w czasie du?ych przerw ?niadaniowych najm?odsze dzieci s?ucha?y wyj?tkowych interpretacji wierszy i opowiada?. Bajeczk? o "Zarozumia?ej ?abie" czyta?a pani Magda Duszy?ska, a dzieci kolorowa?y najr?niejsze ?abki. Bardzo krtk? bajeczk? pt. "Wy?cig ?limakw" opowiedzia? pan Maciej Matuszak; tym razem malowali?my oczywi?cie ?limaki. Przyby?y do naszego O?rodka tak?e dzieci z Przedszkola nr 1, ktre zaprezentowa?y nam si? w weso?ym ta?cu kwiatw oraz Polonezie, przygotowywanym na zako?czenie roku. Do weso?ej rodzinki "S?onia Tr?balskiego" zaprosi? nas pan Marcin Paw?owski, a dzieciaki z klasy 4/5 A przygotowa?y krtk? scenk?; dowoln? technik? czarowali?my s?onie. Wyj?tkowym go?ciem by?a dla nas pani Agnieszka Le?niewska, pe?ni?ca funkcj? zast?pcy Burmistrza Mi?dzychodu, ktra wraz z ?abk? Mi?dzysi? "oprowadzi?a" nas po rodzinnym mie?cie, a uczniowie rozpoznawali szkice nawa?niejszych zak?tkw i miejsc, ktre warto zobaczy?. Na zako?czenie Tygodnia relaksowali?my si? w Sali Do?wiadczania ?wiata, przy s?uchowisku pt. "Ma?a Syrenka" i wyklejaj?c wsplnie srebrno - z?ot? Syrenk?. To by? wyj?tkowo udany Tydzie?!{gallery}12_13/06_11{/gallery}