TECHNIKA KLASA 4,5,6

Drukuj

TEMAT: ROWEROWY ELEMENTARZ.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SKANAMI Z KSIĄŻKI.

WYKONAĆ W ZESZYCIE ZADANIE – ćwiczenie 1. Str 32.
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/images/stories/e-nauczanie/artur/06_1_5/tech_456_1.pdf

Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/images/stories/e-nauczanie/artur/06_1_5/tech_456_2.pdf

Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/images/stories/e-nauczanie/artur/06_1_5/tech_456_3.pdf