Technika 7,8

Drukuj

Temat z poprzedniego tygodnia. Proszę dokonać analizy opłat za używanie mediów- prąd, woda, ścieki, czynsz. Obliczyć miesięczny wydatek na te cele.