Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Odsłon : 3847285

Dzisiaj jest: Niedziela
7 Marca 2021
Imieniny obchodzą
Felicja, Nadmir, Paweł, Polikarp,
Tomasz

Do końca roku zostało 300 dni.
Zodiak: Ryba

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:

  CORONAVIRUS - funkcjonowanie Ośrodka od poniedziałku 9 listopada 2020

  Drodzy Rodzice!

  Informujemy, że

  zajęcia w SOSzW od 9 listopada 2020 roku odbywać się będą w niezmienionej formie - stacjonarnie.

  W związku z sytuacją epidemiczną, decyzja o przejściu w tryb nauczania zdalnego może zapaść z dnia na dzień.

  O zmianie tej niezwłocznie Was powiadomimy przez wychowawców klas.

   

  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 11-13.11.2020  Chcieliśmy Wam podziękować za dotychczasową współpracę, zaangażowanie Państwa w naukę dzieci oraz wyrozumiałość wobec pojawiających się utrudnień.

  Dziękujemy za pozytywny odzew na pojawiające się prośby ze strony dyrekcji i nauczycieli oraz stosowanie się do ustaleń zapewniających utrzymanie reżimu sanitarnego.

  Dziękujemy serdecznie za to, co do dziś udało się nam wspólnie osiągnąć.

  Bez Was nie byłoby to możliwe.

  Przekazujemy Wam wyrazy szacunku i uznania.

  Dyrekcja Ośrodka, kadra pedagogiczna.

  Plakaty ANTYNIKOTYNOWE

  GIMNAZJADA - ?wi?to Niepodleg?o?ci 2oo8

  HELLOWEEN 2008

  {gallery}89/helloween_08{/gallery}

  Szlaki turystyczne

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczaj?cymi jej przebieg i u?atwiaj?cymi odnalezienie w?a?ciwej drogi.

  Id?c do rezerwatu Kolno Mi?dzychodzkie napotkali?my takie oto oznaczenia:

  {gallery}szlaki_tur{/gallery}

  11 listopada pod pomnikiem

  Sadzenie TUI

  Więcej…

  Więcej…

  Dnia 3 pa?dziernika w sto?ówce szkolnej odby? si? konkurs plastyczny zorganizowany przez SU. W konkursie uczestniczyli uczniowie szko?y podstawowej .

  Dzieci wykona?y stemple wycinaj?c ró?ne kszta?ty w ziemniakach.  Przygotowanymi piecz?tkami stemplowa?y kartki papieru. 

  Tak powsta?y pi?kne jesienne li?cie, które zdobi? korytarz w naszej szkole.

  ?wi?to Pieczonego Ziemniaka

  Dnia 26 wrze?nia w szkole podstawowej odby?o si? ?wi?to Pieczonego Ziemniaka.

  O godzinie 9.00 uczniowie wraz z wychowawcami udali si? na przysta? ,,Stanica" nad rzek? Wart?. Pogoda w tym dniu nam nie dopisa?a, by?o ch?odno i mglisto.

  Rozgrzewali?my si? przy ognisku piek?c kie?baski i ziemniaki. Po obfitym posi?ku mo?na by?o rozgrza? si? uczestnicz?c w zabawach i konkurencjach sportowych.

  Bawili?my si? weso?o . Do szko?y wrócili?my oko?o godziny 11.00.

   

  Podzi?kowania od Nadle?nictwa

  Otrzymali?my podzi?kowanie od Nadle?niczego p.Bielanowskiego za udzia? w "Akcji Sprz?tanie ?wiata". Cieszymy si?, ?e mogli?my uczestniczy? aktywnie w tym wydarzeniu.

   foto_SP i foto_Gim/Zaw

  Grzybobranie 2008

  Tradycyjnie co roku uczniowie Gimnazjum wyje?d?aj? do lasu na grzybobranie. Jest to   nasze 4 spotkanie. Pomoc w organizowaniu imprezy w??czaj? si? rodzice naszych uczniów. Dzi?ki nim przy ognisku nie braknie pysznych smako?yków, pieczonych ziemniaków i kie?basy.  W tym roku zbiory grzybów  by?y bardzo obfite. Ze zgromadzonych grzybów uczniowie na zaj?ciach wykonywali zapiekanki. Cze?? grzybów przeznaczyli?my na suszenie. Podczas zaj?? kulinarnych  piekli?my "s?odkie grzybki", którymi pocz?stowali?my rodziców, w podzi?kowaniu za organizacj? imprezy. Nast?pne spotkanie za rok. FOTO


  Sprz?tanie ?wiata - wrzesie?2oo8

  Akcja Sprz?tanie ?wiata - "Ziemia w Twoich R?kach" - w naszej szkole.

  W pi?tek 19.o9. wraz z Nadle?nictwem Mi?dzychód w??czyli?my si? w Sprz?tanie ?wiata. Szko?a Podstawowa porz?dkowa?a teren przy Szkó?ce le?nej w Kaplinie, Gimnazjum i ZSZ las na Olminie.

  Uczniowie z Podstawówki na zako?czenie odpoczywali przy ognisku. Gimnazjali?ci odkryli nowe trasy rekreacyjne za Bocianim Gniazdem.

  Las odp?aci? nam si? wspania?ymi okazami borowików, sów, kozakówi oczywi?cie podgrzybków.

  FOTO

  Sprz?tanie ?wiata w O?rodku

  Akcja Sprz?tanie ?wiata - "Ziemia w Twoich R?kach" - w naszej szkole.

  W pi?tek 19.o9. wraz z Nadle?nictwem Mi?dzychód w??czamy si? w t? akcj?:

  • szko?a podstawowa - wyjazd autobusem w las o 8oo - powrót ok 1113.
  • gimnazjum - w tym czasie - pieszo w stron? Olminu.
  Zach?camy wszystkich do aktywnego wykorzystania tego czasu.

  Wycieczka "?ladami zwierz?t"

  9 wrze?nia uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w wyciecze do Gorzowa i ?wierkocina, ktrej celem by?o zwiedzenie Zoo - Safari i parku Dinozaurw w Nowinach Wielkich.

  Najwi?ksz? atrakcj? Parku Dinozaurw w jest 700 m ?cie?ka edukacyjna z modelami dinozaurw naturalnej wielko?ci...

  FOTOGRAFIE

  Więcej…

  Sprz?tanie ?wiata 2008

  W dniach 19-21 wrze?nia trwa? b?dzie akcja Sprz?tanie ?wiata pod has?em "Ziemia w Twoich R?kach".

   strona organizacyjna

  ?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

  NIECH MAGICZNA MOC WIGILIJNEGO WIECZORU PRZYNIESIE SPOKóJ I RADO??.

  NIECH KA?DA CHWILA ?WI?T ?YJE W?ASNYM PI?KNEM,

  A NOWY ROK OBDARUJE POMY?LNO?CI? I SZCZ??CIEM.

   !!!  W E S O ? Y C H   ? W I ? T  !!!

  prosz? czeka? chwilk? - ?aduje si? animacja

   

  Strona 32 z 32

  You are here