Muzyczna zak?adka
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Muzyczna zak?adka

Muzyczna zak?adka

Email Drukuj PDF

O tym, ?e muzyka ?agodzi obyczaje wiemy wszyscy. O tym, ?e ma na Nas oddzia?ywanie terapeutyczne- zbyt cz?sto zapominamy. Warto sobie przypomnie? par? prawd z muzykoterapii?
Pracuj?c z dzie?mi i uczniami w naszym o?rodku, brakowa?o mi czasem prostych utworw i tekstw, ktre mg?bym wykorzysta? podczas zaj??. Napisa?em wi?c piosenki i zaaran?owa?em teksty tak, aby wykorzysta? je na lekcjach i podczas uroczysto?ci szkolnych?A oto przyk?adowa aran?acja tekstu istniej?cego ?Zapraszam do lektury?

You are here