Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 3847455

Dzisiaj jest: Niedziela
7 Marca 2021
Imieniny obchodzą
Felicja, Nadmir, Paweł, Polikarp,
Tomasz

Do końca roku zostało 300 dni.
Zodiak: Ryba

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

CORONAVIRUS - funkcjonowanie Ośrodka od poniedziałku 9 listopada 2020

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że

zajęcia w SOSzW od 9 listopada 2020 roku odbywać się będą w niezmienionej formie - stacjonarnie.

W związku z sytuacją epidemiczną, decyzja o przejściu w tryb nauczania zdalnego może zapaść z dnia na dzień.

O zmianie tej niezwłocznie Was powiadomimy przez wychowawców klas.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 11-13.11.2020Chcieliśmy Wam podziękować za dotychczasową współpracę, zaangażowanie Państwa w naukę dzieci oraz wyrozumiałość wobec pojawiających się utrudnień.

Dziękujemy za pozytywny odzew na pojawiające się prośby ze strony dyrekcji i nauczycieli oraz stosowanie się do ustaleń zapewniających utrzymanie reżimu sanitarnego.

Dziękujemy serdecznie za to, co do dziś udało się nam wspólnie osiągnąć.

Bez Was nie byłoby to możliwe.

Przekazujemy Wam wyrazy szacunku i uznania.

Dyrekcja Ośrodka, kadra pedagogiczna.

Kino - Miko?ajki

Klasa I, II i III Gimnazjum zorganizowa?a miko?ajkowy wyjazd do kina na film "Fantastyczne zwierz?ta...". By?o magicznie i ?wi?tecznie. Co niektrzy zasiedli nawet na tronie ?w Miko?aja.

Muzeum - konkurs plastyczny.

13 grudnia nasze prace zawie?li?my do muzeum na konkurs plastyczny na najpi?kniejsza ozdob? choinkow?. Uroczyste podsumowanie konkursu i wr?czanie nagrd odb?dzie si? 12 stycznia 2017

Miko?aj w szpitalu

Miko?ajki w szpitalu! Dzisiaj byli?my w Szpitalu Powiatowym w Mi?dzychodzie z prezentami dla najm?odszych.Chorym dzieciom podarowali?my kartki ?wi?teczne i ozdoby bo?onarodzeniowe wykonane na plastyce. Przekazali?my rwnie? ksi??eczki, maskotki i paczuszki z cukierkami.

Warsztaty z wykonywania Kartek ?wiatecznych w KMP

Hania Kami?ska, Daria Grzesiak i Oliwia Paczy?ska z naszej szko?y uczestniczy?y w warsztatach w Kole Mi?dzychodzkich Plastykw. Wsplnie projektowa?y kartki ?wi?teczne. Dzi?kujemy artystom z KMP za zaproszenie na warsztaty. Bardzo nam si? podoba?o.

"STOP AIDS"

?wiatowy Dzie? AIDS obchodzony 1 grudnia ma zwrci? uwag? na zapobieganie tej chorobie. Jest obchodzony ju? po raz 28. W naszej szkole uczniowie nagrali film pt "STOP AIDS"

Kiermasz ?wi?teczny

W tym roku przy??czyli?my si? do Kiermaszu ?wi?tecznego organizowanego prze CAK w Mi?dzychodzie. Impreza przyci?gn??a t?umy zainteresowanych.

Miko?ajkowe zawody sportowe

W dniu 7 grudnia uczniowie naszego O?rodka udali si? do ?s?siadw? na sale sportow?, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowych zawodach sportowych. Podzieleni na grupy brali udzia? w przenoszeniu bombki na ?y?eczce, pomagali ?w. Miko?ajowi w przewo?eniu prezentw, zamienili si? na kilka sekund w anio?ki. Zabawa by?a przednia.

Więcej…

Miko?ajki 2016

9 grudnia odby?o si? spotkanie miko?ajkowe. Zawitali do nas go?cie: ksi?dz Tomasz Grny, ktry zapozna? nas z adwentowymi zwyczajami oraz pan Mariusz Ambro?uk, ktry zagra? i za?piewa? z panem Maciejem kol?dy. Pan Maciej przeczyta? histori? biskupa Miko?aja, Flamaster brawurowo zata?czy?, a Miko?aj zostawi? dla naszych uczniw upominki. Dzi?kujemy rwnie? klasie 3 b i p.Natalii, ?e przyj?li nasze zaproszenie i byli z nami.

Więcej…

Warsztaty " Dbre wychowanie"

W poniedzia?ek 28 listopada pani Ma?gosia i pani Asia zaprosi?y nas do przypomnienia sobie o dobrych manierach, czyli o czym? co dobrze znamy, ale czasem zdarza nam si? o nich zapomnie?.

Pani Ma?gosia z pomoc? prezentacji multimedialnej i krtkiego filmu przedstawi?a zasady Savoir vivre (sawuar wiwr). Po krtkiej powtrce wype?nili?my test, za ktry ka?da grupa otrzyma?a nagrod?. Pani Asia i autorzy opowiedzieli o pracach na temat dobrego wychowania.

Więcej…

Andrzejki 2016

W dniu 29 listopada dla uczniw naszego O?rodka zosta?y zorganizowane andrzejki.
Dyskoteka szkolna by?a po??czona z loteri? s?odkich fantw, zakupem ciasteczek z przepowiednia bran? z przymru?eniem oka oraz wr?bami andrzejkowymi.
Serdecznie dzi?kujemy m?odzie?y za przybycie, dobre humory i aktywny udzia?.
Zapraszamy Was za rok!

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Więcej…

Akcja - "Kup Pan szczotk?!"

Dzisiaj zako?czy?a si? akcja prowadzona przez SU pod has?em - Kup pan szczotk?. Wszyscy uczniowie, ktrzy zakupili i przynie?li szczotk? lub past? dla dzieci z Afryki zrobili sobie pami?tkowe zdj?cie.

Muzycy i ich instrumenty- skrzypce

We wtorek odby?o si? kolejne spotkanie z cyklu Muzycy i ich instrumenty. Na zaproszenie pana Macieja odwiedzi? nas pan Miron Stieler, ktry zaprezentowa? nam skrzypce. Poznali?my skrzypce takie, na ktrych muzycy graj? w filharmonii, skrzypce ludowe i odmian? skrzypiec pochodz?ca z Nepalu. Pan Miron zagra? nam na nich wszystkich i opowiedzia? o swoich instrumentach. Dowiedzieli?my si? rwnie?, ?e nasz go?? jest podr?nikiem i odwiedzi nas jeszcze, aby zaprezentowa? instrumenty etniczne.
Czekamy niecierpliwie i dzi?kujemy za odwiedziny.

Więcej…

Spotkanie z Pani? Prezydentow?- Agat? Kornhauser- Duda

Dzisiaj odwiedzili?my Warszaw?. Zbirka 5 rano. Sze?? godzin w autobusie z super kierowc?. Jeste?my w Pa?acu Namiestnikowskim- siedzibie prezydenta RP. Sprawdzeni przez ochron?, udali?my si? na zwiedzanie pa?acu- pi?kne, historyczne wn?trza, po ktrych chodzi?o pi?ciu prezydentw RP. Siadali?my tam gdzie siada prezydent w czasie narad, bywali?my tam gdzie prezydent z ma??onk? przyjmuj? go?ci i w ko?cu najwa?niejsze spotkanie z pierwsz? dam?...

Więcej…

W pi?tek 4 listopada 2016r. poszli?my si? na wycieczk? do Zak?adw Przemys?u Owocowo-Warzywnego w Mi?dzychodzie. Produkty firmy wrci?y na rynek, a my chcieli?my zobaczy?, jak si? je produkuje.

Po zak?adzie oprowadza? nas i opowiada? o cyklach produkcji pan Ryszard Chabiera.

Dzi?kujemy.

Więcej…

Czytamy w czwartki - wizyta w bibliotece publicznej

W ka?dy czwartek udajemy si? do biblioteki na spotkanie z ksi??k?. Rozpocz?li?my cykl opowie?ci jesiennych. Pi?kne opowiadanie ?O li?ciu Jasiu? pokaza?o, ?e warto mie? przyjaci?, ktrzy pomog? nam przej?? przez ?ycie. Uczymy si? s?ucha?, odpowiada? na pytania, doskonalimy umiej?tno?ci plastyczne i techniczne.Urodziny Kubusia Puchatka

Pod has?em ?Prosz?, dzi?kuj?, przepraszam? ?wi?towali?my w pi?tek 28 pa?dziernika sme urodziny Kubusia Puchatka. Na pocz?tek spotkania dzieci ze szkolnego ko?a teatralnego przygotowa?y dla wszystkich go?ci przedstawienie pt. ?Szcz??liwy dzie? kochania?...

Więcej…

Strona 8 z 32

You are here