Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

CORONAVIRUS - funkcjonowanie Ośrodka od wtorku 4 maja 2021

Drodzy Rodzice!

W związku z tym, że od 4 maja stosowane będą łagodniejsze restrykcje związane z kulturą, handlemn i edukacją przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań, informujemy, że

od 4 maja praca prowadzona będzie w trybie STACJONARNYM.


Z poważaniem

DYREKCJA OŚRODKA

Wigilia O?rodka 2017

Jase?ka 2017

Rekolekcyjne sportowe miko?ajk i - duch i cia?o

Po duchowej uczcie, panie z samorz?du zabra?y nasze pociechy na tradycyjne ju? sportowe miko?ajki- konkurencji by?o kilka, emocji wiele, wiele wi?cej, a satysfakcji jeszcze wi?cej. Dzi?kujemy naszym dobrym anio?om z "Ekonomika" za udost?pnienie sali i s?odkie niespodzianki.

Więcej…

W czasie rekolekcji chodzimy oczywi?cie na nauki do ko?cio?a, ale ?wiczymy te? nasze g?wki w czasie Dnia Logicznego My?lenia. By?y zadania, zagadki, kolorowanie i s?odko?ci w nagrod?.

Więcej…

Wyjazd na mecz LECHA POZNA?

Seba na Lechu prawie na bezdechu,

z kumplami z ?owynia ?e?my pojechali, Lechici 2:1 z Wis?? P?ock wygrali.

Zimno troch? by?o, wi?c herbat? z cytryn? si? pi?o.

Na Cracovi? jecha? jeszcze chcemy, ale jak to bywa jeszcze nic nie wiemy!!!

SANEPiD - palenie

Uczniowie O?rodka zostali zaproszeni przez Samorz?d Uczniowski do wys?uchania i obejrzenia prezentacji na temat tego co z?e w papierosach- prezentacja by?a d?uga, poniewa? papierosy szkodz? bardzo. Po zako?czeniu prezentacji ch?tni uczniowie mogli u?o?y? has?o zach?caj?ce do walki z na?ogiem, ktre trafia na konkurs do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Więcej…

Drzwi otwarte -15.11.2017

Zaj?cia otwarte wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wsplnie z rodzicami, ktrym bardzo dzi?kujemy za przybycie, bawili?my si? przy piosenkach logopedycznych, zabawach sensorycznych. Pobudzali?my zmys?y. Zapraszamy na nast?pne spotkania rodzicw z dzie?mi.

Więcej…

?wi?to Niepodleg?o?ci 2017

Uroczysty apel z okazji przypadaj?cej jutro 99 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci. Uczniowie najm?odszych klas szko?y podstawowej pod opiek? pani Eli i pana Macieja przygotowali krtki program artystyczny i zach?cili wszystkich do wsplnego ?piewania pie?ni patriotycznych.

Więcej…

Chalin - kosmos - pieszo

Więcej…

Drzewce - jesie?

Korzystaj?c z urokw jesieni wybrali?my si? do lasu w okolice wsi Drzewce. Pi?kna pogoda pozwoli?a nam tym razem na d?ugi spacer po lesie w poszukiwaniu grzybw i dobrej przygody. Poznawali?my le?n? przyrod? i cieszyli?my si? z pi?knego s?o?ca. Potem czeka?y na nas kie?baski z grilla i ciep?a herbata. By?y rwnie? zabawy na powietrzu z chust? animacyjn? i kr?gle. To by?a udana wyprawa a dzieci zadowolone i nieco zm?czone.

Więcej…

Autorskie spotkanie Pola i jej przyjaciele

Dnia 12 wrze?nia odby?o si? autorskie spotkanie z Ma?gorzat? B?belczyk w Centrum Animiacji Kultury w Mi?dzychodzie Ma?gosia B?belczyk jest autorem projektu "Pola i jej przyjaciele, finansowanym przez Centrum Animacji Kultury w Mi?dzychodzie w ramach inicjatyw lokalnych w gminie Mi?dzychd. POLA I JEJ PRZYJACIELE to jej kolejna ksi??ka.

Więcej…

DEN 2017 - apel

Spotkanie z policjantem- nauka przechodzenia przez ulic?.

Więcej…

Wycieczka do kopalni "Wanda"

Uczniowie szko?y podstawowej, gimnazjum, szko?y bran?owej z opiekunami- pani? Asi?, panem Krzysiem, naszym dyrektorem, panem Rysiem i Tomkiem, wybrali si? do Puszczy Noteckiej na wycieczk?. Zwiedzali?my pozosta?o?ci po kopalni "Wanda" i podziwiali?my le?ne ost?py, o grzybach nie wspominaj?c.....Pogoda idealna, nastroje super...

Więcej…

Dzie? sportu 2017

Dzi? (4.10.2017) by? dzie? sportowy. Klasy rywalizowa?y w konkurencjach sprawno?ciowych,a po wysi?ku ognisko- kie?baski i g?wny punkt programu ziemniaki z ogniska.

Więcej…

Sprz?tanie ?wiata - wrzesie? 2017

15 wrze?nia w ramach Akcji Sprz?tania ?wiata pod has?em " Nie ma ?mieci, s? surowce" uczniowie SOSzW udali si? do Skupu Surowcw Wtrnych p. Szymona Kaczmarka. Naszych uczniw oprowadzi?a pani Joanna Kaczmarek. M?odzie? mog?a zobaczy? jak demontuje si? samochody, wycofane z eksploatacji, w profesjonalnej stacji demonta?u. Miejsce to wywo?a?o na uczniach du?e wra?enie. Dzieci otrzyma?y tez teczki z materia?ami informacyjnymi oraz sadzonk? drzewka. Uczniowie O?rodka porz?dkowali rwnie? teren wok? szko?y.

Więcej…

Strona 5 z 33

You are here