Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 3847477

Dzisiaj jest: Niedziela
7 Marca 2021
Imieniny obchodzą
Felicja, Nadmir, Paweł, Polikarp,
Tomasz

Do końca roku zostało 300 dni.
Zodiak: Ryba

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

CORONAVIRUS - funkcjonowanie Ośrodka od poniedziałku 9 listopada 2020

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że

zajęcia w SOSzW od 9 listopada 2020 roku odbywać się będą w niezmienionej formie - stacjonarnie.

W związku z sytuacją epidemiczną, decyzja o przejściu w tryb nauczania zdalnego może zapaść z dnia na dzień.

O zmianie tej niezwłocznie Was powiadomimy przez wychowawców klas.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 11-13.11.2020Chcieliśmy Wam podziękować za dotychczasową współpracę, zaangażowanie Państwa w naukę dzieci oraz wyrozumiałość wobec pojawiających się utrudnień.

Dziękujemy za pozytywny odzew na pojawiające się prośby ze strony dyrekcji i nauczycieli oraz stosowanie się do ustaleń zapewniających utrzymanie reżimu sanitarnego.

Dziękujemy serdecznie za to, co do dziś udało się nam wspólnie osiągnąć.

Bez Was nie byłoby to możliwe.

Przekazujemy Wam wyrazy szacunku i uznania.

Dyrekcja Ośrodka, kadra pedagogiczna.

W czasie rekolekcji chodzimy oczywi?cie na nauki do ko?cio?a, ale ?wiczymy te? nasze g?wki w czasie Dnia Logicznego My?lenia. By?y zadania, zagadki, kolorowanie i s?odko?ci w nagrod?.

Więcej…

Wyjazd na mecz LECHA POZNA?

Seba na Lechu prawie na bezdechu,

z kumplami z ?owynia ?e?my pojechali, Lechici 2:1 z Wis?? P?ock wygrali.

Zimno troch? by?o, wi?c herbat? z cytryn? si? pi?o.

Na Cracovi? jecha? jeszcze chcemy, ale jak to bywa jeszcze nic nie wiemy!!!

SANEPiD - palenie

Uczniowie O?rodka zostali zaproszeni przez Samorz?d Uczniowski do wys?uchania i obejrzenia prezentacji na temat tego co z?e w papierosach- prezentacja by?a d?uga, poniewa? papierosy szkodz? bardzo. Po zako?czeniu prezentacji ch?tni uczniowie mogli u?o?y? has?o zach?caj?ce do walki z na?ogiem, ktre trafia na konkurs do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Więcej…

Drzwi otwarte -15.11.2017

Zaj?cia otwarte wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wsplnie z rodzicami, ktrym bardzo dzi?kujemy za przybycie, bawili?my si? przy piosenkach logopedycznych, zabawach sensorycznych. Pobudzali?my zmys?y. Zapraszamy na nast?pne spotkania rodzicw z dzie?mi.

Więcej…

?wi?to Niepodleg?o?ci 2017

Uroczysty apel z okazji przypadaj?cej jutro 99 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci. Uczniowie najm?odszych klas szko?y podstawowej pod opiek? pani Eli i pana Macieja przygotowali krtki program artystyczny i zach?cili wszystkich do wsplnego ?piewania pie?ni patriotycznych.

Więcej…

Chalin - kosmos - pieszo

Więcej…

Drzewce - jesie?

Korzystaj?c z urokw jesieni wybrali?my si? do lasu w okolice wsi Drzewce. Pi?kna pogoda pozwoli?a nam tym razem na d?ugi spacer po lesie w poszukiwaniu grzybw i dobrej przygody. Poznawali?my le?n? przyrod? i cieszyli?my si? z pi?knego s?o?ca. Potem czeka?y na nas kie?baski z grilla i ciep?a herbata. By?y rwnie? zabawy na powietrzu z chust? animacyjn? i kr?gle. To by?a udana wyprawa a dzieci zadowolone i nieco zm?czone.

Więcej…

Autorskie spotkanie Pola i jej przyjaciele

Dnia 12 wrze?nia odby?o si? autorskie spotkanie z Ma?gorzat? B?belczyk w Centrum Animiacji Kultury w Mi?dzychodzie Ma?gosia B?belczyk jest autorem projektu "Pola i jej przyjaciele, finansowanym przez Centrum Animacji Kultury w Mi?dzychodzie w ramach inicjatyw lokalnych w gminie Mi?dzychd. POLA I JEJ PRZYJACIELE to jej kolejna ksi??ka.

Więcej…

DEN 2017 - apel

Spotkanie z policjantem- nauka przechodzenia przez ulic?.

Więcej…

Wycieczka do kopalni "Wanda"

Uczniowie szko?y podstawowej, gimnazjum, szko?y bran?owej z opiekunami- pani? Asi?, panem Krzysiem, naszym dyrektorem, panem Rysiem i Tomkiem, wybrali si? do Puszczy Noteckiej na wycieczk?. Zwiedzali?my pozosta?o?ci po kopalni "Wanda" i podziwiali?my le?ne ost?py, o grzybach nie wspominaj?c.....Pogoda idealna, nastroje super...

Więcej…

Dzie? sportu 2017

Dzi? (4.10.2017) by? dzie? sportowy. Klasy rywalizowa?y w konkurencjach sprawno?ciowych,a po wysi?ku ognisko- kie?baski i g?wny punkt programu ziemniaki z ogniska.

Więcej…

Sprz?tanie ?wiata - wrzesie? 2017

15 wrze?nia w ramach Akcji Sprz?tania ?wiata pod has?em " Nie ma ?mieci, s? surowce" uczniowie SOSzW udali si? do Skupu Surowcw Wtrnych p. Szymona Kaczmarka. Naszych uczniw oprowadzi?a pani Joanna Kaczmarek. M?odzie? mog?a zobaczy? jak demontuje si? samochody, wycofane z eksploatacji, w profesjonalnej stacji demonta?u. Miejsce to wywo?a?o na uczniach du?e wra?enie. Dzieci otrzyma?y tez teczki z materia?ami informacyjnymi oraz sadzonk? drzewka. Uczniowie O?rodka porz?dkowali rwnie? teren wok? szko?y.

Więcej…

Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018!

Rajd rowerowy Puszcza Notecka dobre s?siedztwo.

Pi?kny, s?oneczny poniedzia?ek- ostatni w tym roku szkolnym- uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej, z opiekunami, uczestniczyli w rajdzie rowerowym, zorganizowanym po raz pi?ty, przez Nadle?nictwo Mi?dzychd oraz Powiat Mi?dzychodzki. Przyjemna jazda w super towarzystwie.

Więcej…

FESTYN RODZINNY 2017

Druga cz??? super dnia.

Po Biegu, wszyscy mogli uczestniczy? w Festynie Rodzinnym, na ktrym by?o mnstwo atrakcji: grill, kawiarenka, popcorn, kosmetyczka, tatua?e, malowanie twarzy, gry, dmuchane zamki, wyst?py taneczne zespo?u Flamaster, wokalne, pchli targ, stanowisko artystyczne, loteria, trening z Fit Matk? Wariatk?. Dzi?ki jej relacjom internetowym by?a u nas ca?a Polska.

Bardzo dzi?kujemy wszystkim za obecno??.

Więcej…

Strona 5 z 32

You are here