Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 3847415

Dzisiaj jest: Niedziela
7 Marca 2021
Imieniny obchodzą
Felicja, Nadmir, Paweł, Polikarp,
Tomasz

Do końca roku zostało 300 dni.
Zodiak: Ryba

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

CORONAVIRUS - funkcjonowanie Ośrodka od poniedziałku 9 listopada 2020

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że

zajęcia w SOSzW od 9 listopada 2020 roku odbywać się będą w niezmienionej formie - stacjonarnie.

W związku z sytuacją epidemiczną, decyzja o przejściu w tryb nauczania zdalnego może zapaść z dnia na dzień.

O zmianie tej niezwłocznie Was powiadomimy przez wychowawców klas.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 11-13.11.2020Chcieliśmy Wam podziękować za dotychczasową współpracę, zaangażowanie Państwa w naukę dzieci oraz wyrozumiałość wobec pojawiających się utrudnień.

Dziękujemy za pozytywny odzew na pojawiające się prośby ze strony dyrekcji i nauczycieli oraz stosowanie się do ustaleń zapewniających utrzymanie reżimu sanitarnego.

Dziękujemy serdecznie za to, co do dziś udało się nam wspólnie osiągnąć.

Bez Was nie byłoby to możliwe.

Przekazujemy Wam wyrazy szacunku i uznania.

Dyrekcja Ośrodka, kadra pedagogiczna.

Apel WIELKANOCNY 2017

11 kwietnia, uczniowie i pracownicy szko?y podziwiali apel w wykonaniu starszych i m?odszych dzieci. Po apelu wszyscy mogli wsplnie zje?? ?niadanie. Nad ca?o?ci? czuwa?a pani Ela, Justyna i Ania. ?wi?tecznego zaj?czka dla ka?dego dziecka przekaza?a pani Ewa Michalak. Dzieci odwiedzi?a ?abka, ktra przynios?a dzieciom s?odycze. Ka?dy otrzyma? rwnie? kwiaty ufundowane przez firm? pana B. Krlika z Chrzypska Wielkiego, a placki pan Wachowiak.

Więcej…

Warsztaty plastyczne w ?DS

Dzisiaj go?cili?my w ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Mi?dzychodzie, gdzie pod kierunkiem pani Renaty Pieczonki wsplnie malowali?my. W warsztatach z naszej szko?y uczestniczyli uczniowie z k?ka plastycznego: Agnieszka, Hania, Zuzia, Daria, Samuel, Rysiu i Grzegorz. Zobaczyli?my rwnie? pozosta?e pracownie ?DS na terenie placwki. W ramach wsp?pracy na kolejne spotkanie warsztatowe zaprosili?my podopiecznych ?DS do naszego o?rodka. Tematem warsztatw b?dzie zabawa kolorem pt. Czarno- bia?e zwierz?ta du?e i ma?e. Owocem warsztatw b?dzie wsplna wystawa prac. Dzi?kujemy za zaproszenie i pocz?stunek.

Więcej…

Konkurs plastyczny - Zb?szy? 2017

6 kwietnia Hania , Agnieszka, Grzegorz, Szymon i Damian z klasy GA uczestniczyli w gali wr?czenia nagrd w konkursie "Pisanki, Kraszanki, Jajka Malowane" w Zb?szy?skim Centrum Kultury. Na konkurs wp?yn??o 226 prac. Wszystkie prace zosta?y nagrodzone. Spotkanie zgromadzi?o uczniw i podopiecznych z placwek specjalnych z wojewdztwa wielkopolskiego. By?o nam mi?o znale?? si? w tym gronie. Oprcz wr?czenia nagrd , wykonywali?my koszyczki wielkanocne i podziwiali?my pokazy taneczne. Organizatorem konkursu by? Specjalny O?rodek Szkolno Wychowawczy w Zb?szyniu. Dzi?kujemy organizatorom za zaproszenie, a uczniom gratulujemy nagrd i twrczego zapa?u w tworzeniu kolorowych pisanek.

Więcej…

FLAMASTER na Ceremonii Otwarcia Regionalnego Turnieju Bowlingowego

W poniedzia?ek 3 kwietnia grupa taneczna Flamaster zaprezentowa?a si? podczas Ceremonii Otwarcia Regionalnego Turnieju Bowlingowego Olimpiad Specjalnych, ktry odbywa? si? w "Niku Bowling" w Poznaniu. Bardzo dzi?kujemy Organizatorom za zaproszenie, czujemy si? zaszczyceni. Mamy nadziej?, ?e naszymi ta?cami dodali?my zawodnikom moc wiosennej energii.

Wycieczka do ?odzi

31.03.2017r. uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, Szko?y Podstawowej w Lutomiu, Zespo?u Szk? Dwjka, Zespo?u Szk? Jedynka z opiekunami i rodzicami wybrali si? na wycieczk? do ?odzi.

Podziwiali?my pozosta?o?ci po zak?adach przemys?owych ?dzkich fabrykantw i s?awn? ulic? Piotrkowsk?.

Odwiedzili?my dwa muzea - Muzeum Bajki Se-Ma-For i Muzeum Fabryki.

Więcej…

Warsztaty ?TOLERANCJA-DYSKRYMINACJA"

W dniu 28 marca 2017 roku m?odzie? naszego O?rodka odwiedzi?y Przedstawicielki Stowarzyszenia ?Zajarani ?yciem?. Celem ich wizyty by?o przeprowadzenie warsztatw ?TOLERANCJA-DYSKRYMINACJA?.

Serdecznie dzi?kujemy za po?wi?cony nam czas i nie mo?emy doczeka? si? kolejnych warsztatw przeprowadzonych przez Cudowne Panie J.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Muzycy i ich instrumenty - TR?BKA

Dzisiaj, na zaproszenie p.Macieja, odwiedzi? nas pan Daniel Koty?ski - tr?bacz. Pan Daniel gra w orkiestrze na tr?bce. Dowiedzieli?my si? wielu ciekawych rzeczy o tym instrumencie i mogli?my pos?ucha? prawdziwej muzyki. Bawili?my si? ?wietnie.

Więcej…

Mecz Lecha Pozna?

"JEDYNI TACY Z O?RODKA FANI W KOLEJORZU BEZGRANICZNIE ZAKOCHANI !!!"

TAK, TAK NA WIOSN? ZALICZYLI?MY Z ?UKASZEM ORLIKIEM:

TERMALIK? NIECIECZA, LECHI? GDA?SK I GRNIKA ??CZN?......

A TO NIE KONIEC!

Wizyta u Boskich

By?o jeszcze ciemno, kiedy dzieci z SOSzW wsiada?y do autokaru, aby wyruszy? w podr? do Boskich.Po d?ugiej podr?y dotarli?my i mogli?my zobaczy? jak wygl?da praca przy serialu "Rodzinka.pl", plan zdj?ciowy. Najwa?niejsze, ?e mogli?my spotka? aktorw graj?cych w serialu. Wszyscy byli dla nas bardzo mili. Dzi?kujemy firmie ABC Czepczy?scy bez pomocy, ktrej wycieczka nie dosz?aby do skutku.

Więcej…

Wyjazd do kina

W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiety i Dnia M??czyzny Uczniowie naszego O?rodka udali si? do kina ?Helios? w Gorzowie Wielkopolskim. Oprcz seansu filmowego niektrzy z nas udali si? na udany ?shopping? w Galerii Askana {#emotions_dlg.smile}.

Zach?camy ju? dzi? do wyjazd w przysz?ym roku.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej

Lalki ratuj? ?ycie.

Zako?czyli?my akcj? UNICEF-u"Wszystkie Kolory ?wiata". Projekt "Wszystkie Kolory ?wiata"jest odpowiedzi? na powa?ny problem rozwoju epidemii chorb rozwijaj?cych si? w Angoli. Chcemy u?wiadomi? dzieci, ?e pomaganie mo?e by? przyjemne i dzi?ki ich zaanga?owaniu mo?na uratowa? ?ycie dziecka.

Konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych

Die deutschsprachigen Lnder- wczoraj odby? si? konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych, w ktrym uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej.

Na pocz?tku konkursu nale?a?o rozwi?za? test wiedzy.

Kolejnym zadaniem by?y reakcje j?zykowe - uczniowie mogli popisa? si? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego.

By?o rwnie? zadanie, ktre polega?o na utworzeniu nazw krajw niemieckoj?zycznych z rozsypanki literowej.

Uczniowie musieli te? wypisa? jak najwi?cej s?w niemieckich z wyrazu: Telekommunikationsberwachungsverordnung.

Wygra?a dru?yna w sk?adzie: Oliwia Paczy?ska, Ahmed Subhani, Adam Szymczak, Adrian Kintop.

Super! Brawo wy!:)

Die deutschsprachigen Lnder- wczoraj odby? si? konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych, w ktrym uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej. Na pocz?tku konkursu nale?a?o rozwi?za? test wiedzy. Kolejnym zadaniem by?y reakcje j?zykowe- uczniowie mogli popisa? si? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego. By?o rwnie? zadanie, ktre polega?o na utworzeniu nazw krajw niemieckoj?zycznych z rozsypanki lierowej. Uczniowie musieli te? wypisa? jak najwi?cej s?w niemieckich z wyrazu: 
Telekommunikationsberwachungsverordnung. Wygra?a dru?yna w sk?adzie: Oliwia Paczy?ska, Ahmed Subhani, Adam Szymczak, Adrian Kintop. Super! Brawo wy!:)ie deutschsprachigen Lnder- wczoraj odby? si? konkurs wiedzy o krajach niemieckoj?zycznych, w ktrym uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej. Na pocz?tku konkursu nale?a?o rozwi?za? test wiedzy. Kolejnym zadaniem by?y reakcje j?zykowe- uczniowie mogli popisa? si? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego. By?o rwnie? zadanie, ktre polega?o na utworzeniu nazw krajw niemieckoj?zycznych z rozsypanki lierowej. Uczniowie musieli te? wypisa? jak najwi?cej s?w niemieckich z wyrazu: Telekommunikationsberwachungsverordnung. Wygra?a dru?yna w sk?adzie: Oliwia Paczy?ska, Ahmed Subhani, Adam Szymczak, Adrian Kintop. Super! Brawo wy!:)

Spotkanie z p.Gra?yn? Szapo?owsk?

Koniec lutego, szaro, deszczowo, ponuro, wietrznie, tyle je?li chodzi o pogod?.

U nas ?wieci S?o?ce - gwiazda w osobie pani Gra?yny Szapo?owskiej, ktra odwiedzi?a nasz O?rodek. Podczas spotkania nasz go?? przeczyta? bajk? - "Calineczka".

Dzieci z zespo?u "Flamaster" zaprezentowa?y swoje uk?ady taneczne, ktrymi zachwyci?y pani? Gra?yn?. By?o anielsko. Na koniec wsplne zdj?cia i autografy.

Dzi?kujemy pani Gra?yno!!!

V Noworoczne Spotkanie Teatralno ? Muzyczne

Czwartek-19.01.2017 r.
W programie spotkania znalaz?y si?:
1. Przedstawienie jase?kowe pt. Czy to bajka czy nie bajka? przygotowane przez ? ?Weso?? Gromad?? i zesp? ?Flamaster?- z nasz? prawie 26 osobow? ekip?.
2. Janusz Konofalski ?zaprezentowa? piosenki przygotowane pod kierunkiem p.M.Matuszka
3. Przedstawienie p.t.: ?Lego?, ??Champion? - Przedszkole nr 1 im. Mi?o?nikw Przyrody, pod opiek? p. Alicji Melcer.
4. ?Taneczne interpretacje polskiej muzyki rozrywkowej? ? Zesp? Szk? ?Jedynka?, Studio Ta?ca ?Stif? pod kierunkiem p. I. Firlej.
5. W przerwie - pocz?stunek z kaw? i herbatk? w formie kanapek, ciasta i owocw.
6. Prezentacje muzyczne - ??piewajcie i grajcie Mu, Dzieci?tku ma?emu? ? Zesp? Szk? ?Dwjka?, chrek ??wiate?ka?, pod opiek? p. K. Dobkiewicza.
7. Janusz Konofalski i p. M. Matuszak w piosence ?B?d? dobry dla wszystkich?
8. Na zako?czenie spotkania ? pami?tkowe zdj?cie, rozdanie papierowych anio?kw i s?odkich ro?kw wype?nionych ?akociami oraz podzi?kowa? i dyplomw.

Więcej…

25 WO?P 2017

15 stycznia 2017r. nasi uczniowie zaprezentowali si? podczas fina?owego 25 koncertu WO?P pod kierunkiem pani Dagmara Wi?niewska i pana Macieja Matuszaka. Zesp? Flamaster zaprezentowa? trzy ta?ce, a Janusz Konofalski za?piewa? przy akompaniamencie pana Macieja trzy piosenki. SOSZW uczestniczy w WO?P od wielu lat.

Szkolna Wigilia 2016

19 grudnia 2016r. w naszej szkole odby?a si? tradycyjna wigilia szkolna. Jak co roku zaszczycili nas wspaniali go?cie: pan starosta Julian Mazurek, wicestarosta J?drzej Schubert, PCPR w Mi?dzychodzie reprezentowa?a pani Gra?yna Wyrembska i pani Izabela Mieluch, PPP pani Ma?gorzata K?osowska, SD? pan Wojciech Wo?, Victaulic pani Ania Ko?odziejska. Jak zawsze obejrzeli?my cudowne jase?ka, podzielili?my si? op?atkiem, Gwiazdor rozda? prezenty, ?piewali?my kol?dy.

Strona 7 z 32

You are here