Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 3847250

Dzisiaj jest: Niedziela
7 Marca 2021
Imieniny obchodzą
Felicja, Nadmir, Paweł, Polikarp,
Tomasz

Do końca roku zostało 300 dni.
Zodiak: Ryba

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

CORONAVIRUS - funkcjonowanie Ośrodka od poniedziałku 9 listopada 2020

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że

zajęcia w SOSzW od 9 listopada 2020 roku odbywać się będą w niezmienionej formie - stacjonarnie.

W związku z sytuacją epidemiczną, decyzja o przejściu w tryb nauczania zdalnego może zapaść z dnia na dzień.

O zmianie tej niezwłocznie Was powiadomimy przez wychowawców klas.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 11-13.11.2020



Chcieliśmy Wam podziękować za dotychczasową współpracę, zaangażowanie Państwa w naukę dzieci oraz wyrozumiałość wobec pojawiających się utrudnień.

Dziękujemy za pozytywny odzew na pojawiające się prośby ze strony dyrekcji i nauczycieli oraz stosowanie się do ustaleń zapewniających utrzymanie reżimu sanitarnego.

Dziękujemy serdecznie za to, co do dziś udało się nam wspólnie osiągnąć.

Bez Was nie byłoby to możliwe.

Przekazujemy Wam wyrazy szacunku i uznania.

Dyrekcja Ośrodka, kadra pedagogiczna.

3A z ZS JEDYNKA

24.10.2016 r.odwiedzili nasz o?rodek uczniowie klasy 3a Gimnazjum przy Zespole Szk? Jedynka w Mi?dzychodzie wraz z wychowawc? p. Januszem Skorup? .Wychowankowie Pana Janusza mieli mo?liwo?? obejrzenia sal dydaktycznych i zapoznania si? z rodzajami prowadzonych w nich zaj?? .Uczniowie ofiarowali przedszkola kom w?asne zabawki ,gry ,ksi??ki oraz przybory plastyczne .Podarunki sprawi?y naszym maluszkom ogromn? rado?? .

DZI?KUJEMY!

Anna Pospiesza?a

Wolontariat ZS JEDYNKA

Poniedzia?ek 24.10.2016r. by? w naszym O?rodku dniem pe?nym mi?ych niespodzianek. Naszym go?ciem by?a Pani Ewa Mrwka wraz z przedstawicielkami wolontariatu dzia?aj?cego w Gimnazjum przy Zespole Szk? Jedynka. Przedszkolaki zosta?y obdarowane zabawkami ,puzzlami ,ksi??kami ,grami edukacyjnymi oraz maskotkami{#emotions_dlg.smile}

DZI?KUJEMY

Anna Pospiesza?a

STOP GRYPA !

Warsztaty z rysowania pastelami

Jesienna deszczowa aura niezbyt sprzyja plenerowi, ale ze skarbw znalezionych podczas spaceru mo?na stworzy? pi?kn? jesienna kompozycj?. Agnieszka, Hania, Daria, Grzesiu, Szymon i Piotrek brali udzia? w warsztatach rysowania pastelami martwej natury, ktra przedstawia?a jesienn? kompozycj? z li?ci kasztanw i jab?ek - skarbw znalezionych na spacerze...

Więcej…

?w?to Latawca 2016

Dnia 18 pa?dziernika na stadionie MOSiR odby?o si? ?wi?to Latawca, ktrego organizatorem jest CAK, a pomys?odawc? projektu pan Robert Buchert. W imprezie bra?y udzia? dzieci i m?odzie? z mi?dzychodzkich przedszkoli i szk?. Liczn? grup? stanowili uczniowie z naszej szko?y. Ka?dy zaprezentowa? lot swojego latawca, ktre wcze?niej by?y wykonane podczas warsztatw w szkole. Naj?adniejsze latawce zosta?y nagrodzone. Gratulujemy!

Więcej…

Czytanie ksi??ek rozwija wyobra?ni? ? spotkania w Bibliotece Publicznej.

05 pa?dziernika udali?my si? z klas? II,III, 1/2A do Biblioteki Publicznej na lekcj? czytania i s?uchania opowie?ci o Kubusiu Puchatku. Rozmawiali?my o przyja?ni i pomocy innym. Dzieci wys?ucha?y tekstu opowiadania i ch?tnie dzieli?y si? swoimi spostrze?eniami na temat zachowania bohaterw. Zachwyca?y si? makiet? Stumilowego lasu i jego mieszka?cw. Ch?tnie b?dziemy powtarza? te spotkania w ka?dy czwartek.

SREBRNO - Z?OTA KAMIONNA!!!

Jad?c na prze?ajowe biegi Powsta?cw Wielkopolskich do Kamionny, nie przypuszcza?em nic innego jak tylko dobr? zabaw? i zdrow? rywalizacj?, a tu .......... masz babo placek!!! Zabawa by?a przednia, to fakt, lecz kr??kw w kolorze z?otym i srebrnym nigdy w ?yciu bym si? nie spodziewa?!!!...

Więcej…

Pyra w SP

30.09.2016r. samorz?d uczniowski szko?y podstawowej zorganizowa? Dzie? Pyry. Na boisku odby?y si? zawody sportowe z ziemniakiem w roli g?wnej, a na zako?czenie dzieci wykona?y prace plastyczne z ziemniaczanych piecz?tek.

Jesienne spotkanie w Drzewcach

W czwartek 29.09.16r. m?odsze dzieci szko?y podstawowej i klasy realidacyjno-wychowawczej spotka?y si? na pikniku z okazji powitania jesieni w Drzewcach. W wyprawie do lasu towarzyszyli nam rodzice, opiekunowie i rodze?stwo. Zabawa by?a udana, bo pogoda dopisa?a, humory te? jednak poszukiwania grzybw w lesie nie powiod?y si?, dlatego zebrali?my inne skarby do jesiennych dekoracji. Poznali?my nowe zespo?y klasowe w czasie spaceru, zabawy i degustacji kie?basek z grilla.

Więcej…

?wi?to Pieczonego Ziemniaka

27 wrze?nia wychowankowie internatu Specjalnego O?rodka Szkolno -Wychowawczego wyjechali wraz z wychowawcami do "Centrum Turystyki Rowerowej " w Mierzynie. Odby?y si? tam obchody "?wi?ta Pieczonego Ziemniaka". G?wn? atrakcj? by?o oczywi?cie sma?enie kie?bas i pieczenie ziemniakw w ognisku. Klimatyczne miejsce w otoczeniu pi?knych widokw sprawi?o, ?e panowa? wy?mienity nastrj. Szczeglne podzi?kowania za pomoc w organizacji pobytu kierujemy do Dyrektor Centrum Animacji Kultury Pani Natalii Czarneckiej ?

Krzysztof Maciaszczyk

CERiP Mniszki

Niezwykle intensywny dzie?. Dwa autobusy pe?ne dzieci i opiekunw dotar?y do Mniszek, gdzie zapoznali?my si? z zapominanymi zawodami i ?yciem naszych dziadkw oraz otaczaj?c? nas przyrod?. Wykonali?my rwnie? wspania?e pami?tkowe wozy i zjedli?my usma?on? na ognisku kie?bask?. Dzi?kujemy naszym przewodnikom za cierpliwo?? i ciekaw? lekcj? historii.

Flamaster- Olandia

14 wrze?nia na zaproszenie Fundacji, grupa taneczna Flamaster wybra?a si? do Olandii. Wraz z innymi szko?ami, na plenerowej scenie na ?wie?ym powietrzu, obejrzeli?my przedstawienie pt. "Piotru? i Wilk - Reinterpretacja". Do?wiadczyli?my ciekawych d?wi?kw muzyki, pi?knego ruchu i ta?ca - czyli wszystkiego co lubimy najbardziej. Dzi?kujemy Fundacji za zaproszenie i czekamy na kolejne spektakle.

14.09.2016 r. wyprawa nad Jezioro Kole?skie

Dzisiaj grupa ?mia?kw wyruszy?a na poszukiwanie skarbw. Mimo ?aru lej?cego si? z nieba dotarli?my do celu. Podziwiali?my faun? i flor? i mimo starannych poszukiwa? nie znale?li?my nic poza przygod? :). Zm?czeni, ale cali i zdrowi wrcili?my do domw. (ps. na jednym ze zdj?? wida? ?abk? znajd?cie j?)....

Warsztaty z tworzenia mebli z palet

Dzi?kujemy organizatorom z Cak Mi?dzychd za zaproszenie na warsztaty, ?wietnie si? bawili?my.

Rozpocz?cie roku szkolnego

....i nareszcie do szko?y, witamy w nowym roku szkolnym.....

W niedzielne popo?udnie wsplnie z kolegami i kole?ankami ze szko?y w ?owyniu ,wybrali?my si? skromn? reprezentacj? na mecz Lecha Pozna? z Ark? Gdynia. Mecze tych dru?yn nazywane s? meczami przyja?ni, poniewa? oba kluby na co dzie? sympatyzuj? ze sob?. Dla nas to spotkanie mia?o podwjny wymiar przyjacielski, dlatego, ?e z przyjaci?mi i kolegami z ?owynia pojechali?my na spotkanie "przyja?ni" do Poznania.

Więcej…

Strona 9 z 32

You are here